Zawody przyszłości dla Twojego dziecka: rola edukacji STEM

Nikt z nas nie chciałby, aby nasze dziecko poświęciło życie na kilkanaście lat edukacji, a na końcu okazało się, że jego zawód został zastąpiony przez roboty, maszyny i sztuczną inteligencję. Na szczęście zawody przyszłości pozwalają przewidzieć, jakie profesje są lub będą szczególnie popularne na rynku pracy.

Prognozy uwzględniają szereg zmian, zachodzących nie tylko w zakresie technologii (cyfryzacja i automatyzacja pracy), ale również na płaszczyźnie społecznej, politycznej czy światopoglądowej. To sprawia, że z dość dużym prawdopodobieństwem możemy oszacować, gdzie Twoje dziecko znajdzie godną, dochodową, prestiżową i satysfakcjonującą pracę.

Choć wskazanie konkretnych zawodów przyszłości jest ważne, znacznie istotniejsze jest to, co mówią o potrzebnych umiejętnościach (np. edukacja STEM) oraz zmianach, zachodzących w społeczeństwie, w którym żyją nasze dzieci. Sprawdźmy więc nie tylko najbardziej opłacalne zawody przyszłości, ale zobaczmy, jak zmienia się świat.

Oto rzeczywistość, w której żyją i żyć będą nasze dzieci.

Zawody przyszłości: czy jesteśmy świadkami nowych porządków na świecie?

Nadciągają zmiany. Systemy i zasady, które obowiązywały jeszcze kilkadziesiąt lat temu, tracą swoją przydatność do życia. To, co stare nie tylko przemija, ale znika coraz szybciej na rzecz nowego. Zmiany widać na każdej płaszczyźnie życia: społecznej, kulturowej, ekologicznej, religijnej, politycznej i zawodowej.

Powstają nowe porządki, wspierane przez rozwój technologiczny, nieograniczony dostęp do informacji oraz zmiany w sposobie myślenia.

Zawody przyszłości uwzględniają czasy, w których nie tylko przyszło, ale przede wszystkim przyjdzie nam żyć. Koncentrują się zarówno na trendach globalnych (np. cyfryzacja i automatyzacja pracy), jak i podejściu do życia (np. wzrost wartości niematerialnych, zwłaszcza wśród młodego pokolenia). Nowe porządki świata, które już nadeszły, skupiają się bowiem nie na tym, jak „mieć więcej”, ale jak „być lepiej”.

Czas przyspiesza

O dezaktualizacji starego systemu i coraz szybciej zachodzących zmianach, świadczy, chociażby współczesna powszechność dostępu do Internetu. Dziś prawie 5 miliardów osób korzysta z Internetu, z powodzeniem prowadząc w nim swoje życie prywatne oraz zawodowe. To, co jednak obecnie wydaje się powszechnością, kształtowało się raptem 30 lat temu! Dopiero w 1990 r. powstała bowiem pierwsza strona internetowa, a dwa lata później liczba komputerów w Internecie przekroczyła milion.

W 1961 r. po raz pierwszy w historii człowiek znalazł się w przestrzeni kosmicznej. Po 60 latach robimy to regularnie, marząc o kolonizacji Marsa i opatentowując komercyjne loty w kosmos. Gdybyśmy więc zasnęli w roku 1960 i ocknęli się kilkadziesiąt lat później (niczym komiksowy bohater: „Kapitan Ameryka”), obudziliśmy się w zupełnie innym świecie, którego zmiany mogłyby nas przytłoczyć i oszołomić!

Zawody przyszłości biorą pod uwagę, że czas nieustannie przyspiesza, a świat zmienia się coraz bardziej dynamicznie.

A Ty?

Czy uwzględniasz zachodzące zmiany, kiedy myślisz o przyszłości swojego dziecka? Czy zwracasz uwagę, jaki sposób kształcenia oferuje szkoła, do której chodzi? Gdy zapisujesz go na zajęcia dodatkowe, kierujesz się przyszłością, czy nieaktualną przeszłością? Zastanawiasz się, jak możesz przygotować swoje dziecko do dobrej i prestiżowej pracy w przyszłości? Myślisz, w jaki sposób możesz wpłynąć na całą szkołę, aby nie tylko Twoje dziecko, ale również inne miały lepsze warunki do rozwoju?

Zadaj sobie fundamentalne pytanie.

Co wybierasz dla swojego dziecka: satysfakcjonujący zawód przyszłości czy problematyczną pracę przeszłości?

Rynek pracy w przyszłości: czy Twoje dziecko jest na nią gotowe?

Uniwersytet w Oxfordzie podaje, że 47% osób jest obecnie zatrudnionych w zagrożonych zawodach wysokiego ryzyka, którym grozi relatywne szybkie zautomatyzowanie w ciągu kolejnych 20 lat. Co więcej, ponad 60% dzieci będzie wykonywać pracę w zawodach, które obecnie jeszcze nie istnieją!

Autorzy raportu firmy konsultingowej Korn Ferry ustalili, że do 2030 r. możemy spodziewać się deficytu ponad 4 miliona wykwalifikowanych i utalentowanych specjalistów z dziedziny TMT (Technologia, Media, Telekomunikacja). W samych tylko Stanach Zjednoczonych niedobory pracowników mogą oznaczać straty w wysokości ponad 150 miliardów dolarów.

Jak natomiast wygląda rzeczywistość?

Dane PISA pokazują, że ponad 60% ankietowanych uczniów w Polsce nigdy nie wykonywało doświadczeń w trakcie lekcji szkolnych. Dla porównania – w USA takiej odpowiedzi udzieliło mniej niż 35% uczniów.

To szkoły odpowiadają głównie za edukację dzieci, ale warto pamiętać, że rodzice i opiekunowie mogą wpływać na funkcjonowanie placówki. Czasami wystarczy sugestia i propozycja na klasowym zebraniu, a niekiedy niezbędna będzie rozmowa z dyrekcją i przedstawienie swoich pomysłów.

Bez względu jednak na wszystko – warto to robić!

Chodzi bowiem nie tylko o zawody przyszłości, ale o przyszłość dzieci w ogóle, za którą – na wcześniejszym etapie ich życia – to my w głównej mierze jesteśmy odpowiedzialni. Mówiąc „My”, mamy na myśli zarówno rodziców, jak i nauczycieli, edukatorów oraz dyrektorów szkół.

Każdy może przygotować dziecko do lepszej przyszłości!

Liczy się STEM

Dewaluacji ulegają dawniej cenione umiejętności. Na rynku pracy rośnie natomiast zapotrzebowanie na specjalistów o wysokich kompetencjach STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), tudzież STEAM (A – Art). Programy dla szkół (np. Laboratoria Przyszłości) i narzędzia edukacyjne – takie jak Cbox, wspierają edukację STEM w szkołach, nie tylko przygotowując dzieci do wykonywania dobrze płatnej i prestiżowej pracy w przyszłości, ale również wyposażając uczniów w szereg niezwykle przydatnych kompetencji.

STEM uczy dzieci, jak zdobywać wiedzę w określonym kontekście. Pokazuje, że nauki przyrodnicze (i nie tylko) są ze sobą połączone, a wykorzystanie wiedzy w praktyce, jest możliwe po zrozumieniu każdej z nich, zamiast uczenia się na pamięć mało znaczących definicji.

Poprzez taką ideę edukacji dzieci rozwijają umiejętność kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia, a także samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji. Łączą te zdolności z analitycznym sposobem myślenia oraz scalaniem faktów i przetwarzaniem dostępnych danych.

Co więcej, edukacja STEM stawia przede wszystkim na zajęcia praktyczne, które przebiegają w formie zabawy. Dzięki temu dzieci rozwijają myślenie przyczynowo-skutkowe, uczą się obserwacji, stawiania tez i hipotez oraz wyciągania trafnych wniosków, a co najważniejsze – dobrze się przy tym bawią.

Zawody przyszłości – jak zaraz pokażemy – są silnie połączone z edukacją STEM. Im wcześniej zainteresujemy dziecko taką formą nauki poprzez zabawę, tym bardziej rozwiniemy jego umiejętności, pasje oraz zainteresowania. Jak więc widać, dając dziecku okazję do poszerzania kompetencji technicznych za pomocą edukacji STEM, wyposażamy je również w szereg kluczowych umiejętności, niezbędnych w życiu codziennym.

Edukacja STEM w szkole i domu

Wprowadzenie edukacji STEM do szkoły lub domu, nie jest tak trudne jak mogłoby się wydawać. Z pomocą przychodzi (a jakże!) rozwój technologiczny i dostępność do wielu przydatnych narzędzi.

Jak już wspominaliśmy, szkoły mogą wykorzystać fundusze z programu Laboratoria Przyszłości, aby dać dzieciom takie narzędzia edukacyjne jak system Cbox.

Polega on na wykorzystaniu elementów inżynieryjnych (wcześniej skrupulatnie zaprojektowanych), drukowanych na drukarkach 3D i tworzeniu z nich sprawnych oraz realnych: robotów, dronów, pojazdów, łazików czy innych urządzeń robotycznych.

W ten sposób dzieci poznają świat mechaniki i robotyki w miły oraz przystępny sposób! To z kolei prowadzi do rozwijania umiejętności STEM, które – jak już wiadomo – odgrywają niezwykle istotną rolę w zawodach przyszłościowych.

Edukacja z Cbox skupia się na zajęciach praktycznych i konsolidowaniu oraz wykorzystywaniu wiedzy teoretycznej. Dzieci, nauczyciele oraz rodzice otrzymują bowiem dostęp do rozbudowanej platformy edukacyjnej, materiałów multimedialnych, a przede wszystkim plików komputerowych z gotowymi elementami, które można wydrukować na drukarkach 3D: w szkole lub innym miejscu.

Takie innowacyjne narzędzia jak Cbox ułatwiają wprowadzenie edukacji STEM do szkół i domów. To znaczy, że postęp technologiczny, który stoi za zmianami na rynku pracy, daje nam również mnóstwo możliwości, aby przygotować dzieci do zachodzących przemian! W efekcie uzyskujemy samonapędzające się koło rozwoju i wielkich okazji.

Od nas zależy, czy z nich skorzystamy i podarujemy je dzieciom.

Najbardziej opłacalne zawody przyszłości dla dziecka, o których warto myśleć już teraz

Zawody przyszłości definiują rynek pracy w perspektywie bliższej (10-letnia) oraz dalszej (30-letnia). Oczywiście nikt nie ma szklanej kuli, która potrafi przewidywać przyszłość, ale dysponujemy wystarczającą ilością danych, aby móc wyselekcjonować przyszłościowe zawody, o których warto pomyśleć już teraz.

Jakie profesje wymienia się w gronie najbardziej perspektywicznych?

Specjaliści z branży IT

Biorąc pod uwagę kierunek rozwoju współczesnego świata, nikogo nie powinno dziwić, że to właśnie specjaliści IT są i będą poszukiwanymi personami na rynku pracy. Warto zauważyć, że branża IT oferuje nie tylko jedne z najwyższych wynagrodzeń, ale również wiele atrakcyjnych ścieżek rozwoju kariery (np. programista, architekt danych, data engineer, mobile developer).

Data Scientist

To bez wątpienia zawód przyszłości, będący poniekąd częścią branży IT, ale skupiający się na gromadzeniu, porządkowaniu i analizowaniu danych, a następnie opracowywaniu przydatnych raportów i sugerowaniu określonych rozwiązań. Od pracy Data Scientist zależy często funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw.

Biotechnolodzy

Rynek pracy w Polsce otwiera się na biotechnologię, zwłaszcza w obliczu rozwoju medycyny czy sposobów na ochronę środowiska. Biotechnolodzy wykorzystują procesy biologiczne do wpływania na szeroką skalę na dane zjawisko lub proces (np. produkcja żywności, utylizacja zanieczyszczeń).

Inżynierowie robotyki

Postępująca automatyzacja pracy sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią tworzyć i obsługiwać maszyny, urządzenia robotyczne czy sztuczną inteligencję. To zawód przyszłości, bez którego ciężko wyobrazić sobie świat.

Lekarze, pielęgniarki, psycholodzy

W Polsce brakuje personelu medycznego, a biorąc pod uwagę tendencje do starzenia się społeczeństwa, zapotrzebowanie na lekarzy, pielęgniarki czy opiekunów dla osób starszych, będzie tylko rosło. Należy również zaznaczyć, że popularnością będą także cieszyć usługi psychologów i psychoterapeutów: choćby dlatego, że coraz więcej osób boryka się z problemami natury psychicznej (np. zaburzenia nastroju, stany lękowe, zaburzenia odżywiania).

Inżynierowie elektrotechnologii

Rozwój technologiczny sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na inżynierów, którzy mają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, aby zajmować się szeroko pojętą elektrotechnologią, np. elektroniką komputerową, inżynierią telekomunikacyjną.

Traffic manager

Globalna cyfryzacja powoduje, że firmy chętnie zatrudniają osoby, których zadaniem jest sprawdzanie ruchu na stronie internetowej, a także przygotowywanie raportów z uwzględnieniem konkretnych danych (np. ilość spędzanego czasu na danej podstronie przez odbiorców, trendy i popularność danej frazy kluczowej). Traffic manager to zawód przyszłości, który dostarcza niezbędne informacje o użytkownikach w Internecie.

Specjaliści ds. finansów

Rewolucja w świecie finansów (np. kryptowaluty, technologia blockchain), powszechność możliwości inwestycyjnych oraz wzrost świadomości finansowej sprawia, że ludzie potrzebują doradców finansowych, a rynek pracy jest otwarty na specjalistów z tej dziedziny.

Logistycy

Specjaliści tej dziedziny są niezbędni w wielu branżach (np. budownictwo, przemysł), a ich podstawowym zajęciem jest planowanie i nadzorowanie produkcji, transportu oraz dystrybucji towarów, co bez wątpienia wymaga analitycznych zdolności.

Pamiętajmy o wcześniej przytoczonych danych, mówiących, iż ponad połowa dzieci będzie miała profesję, która jeszcze może nie istnieć. Co więcej, zawody przyszłościowe to również te, które są obecnie mniej popularne, ale są ściśle powiązane z rozwojem technologicznym.

Jesteśmy jednak pewni, że zdobyte kompetencje (np. w ramach edukacji STEM) będzie można wykorzystać na innych stanowiskach, także tych obecnie nieznanych.

Dajmy dzieciom przyszłościowe umiejętności, a nie zawód przyszłości

Kończenie jakichkolwiek studiów z nadzieją, że tytuł magistra lub inżyniera da nam dochodową i dobrą pracę, to przeżytek. Łudzenie się, że dyplom – bez konkretnych umiejętności – gwarantuje sukces na rynku pracy, jest niezwykle ryzykowne.

Właśnie dlatego tak istotne jest, aby dawać dzieciom nie tylko zawód przyszłości – w formie teorii, ale przede wszystkim zapewniać umiejętności, dzięki którym ten zawód same znajdą i wybiorą dla siebie.

Co mamy na myśli?

Zapisywanie dziecka na zajęcia z biotechnologii w zbyt młodym wieku, może nie być najlepszym pomysłem, ale zainteresowanie go naukami przyrodniczymi to świetny pomysł, aby dać mu cenne umiejętności i perspektywy, potrzebne w pracy biotechnologa lub na innym, podobnym stanowisku.

Skupmy się zatem nie tyle na skrupulatnym planowaniu ścieżki zawodowej naszych dzieci, ile na dostarczaniu im wartościowej i praktycznej wiedzy (okraszonej zabawą i rozrywką), wykorzystywanej nie tylko w przyszłościowych zawodach, ale będącej cenną w przyszłości w ogóle.

W ten sposób przygotujemy je nie tylko do sukcesów w pracy, ale przede wszystkim w życiu.

Zawody przyszłości odpowiadają na zmiany w człowieku i społeczeństwie

Zmiany są wypadkową nie tylko postępu technologicznego, ale przede wszystkim przemian, zachodzących w człowieku: jego celów, pragnień, potrzeb, oczekiwań, a także podejścia do życia. Wskazane wyżej zawody przyszłości są zatem odpowiedzią na wiele zmiennych, które nadeszły i które nadejdą.

Zauważmy, że zmienia się stosunek do pracy oraz tryb wykonywania obowiązków zawodowych. W organizacjach i przedsiębiorstwach można zauważyć wzrost znaczenia umiejętności pracy w grupie oraz współpracy. Żyjąc w świecie względnego dobrobytu i bezpieczeństwa, pracujemy już nie tylko dla pieniędzy, ale przede wszystkim chcemy czuć sens z wykonywania swoich obowiązków. Częściej przedkładamy zatem ideę i wartości, ponad materię i majątek.

Ponadto zawody przyszłości będą przyciągać te osoby, które potrafią przystosowywać się do zmian, a także współpracować nie tylko z ludźmi, ale również ze sztuczną inteligencją oraz robotami.

Coraz mniej liczy się wiedza teoretyczna, a coraz bardziej stawia się na praktyków, którzy są w stanie wykorzystać naukę w codziennym życiu i pracy. Ceni się bowiem umiejętności wyszukiwania, pozyskiwania i gromadzenia danych, a następnie wyciągania z nich istotnych wniosków (mniej więcej tym zajmuje się osoba, zajmująca popularne i dochodowe stanowisko data scientist).

Odchodzimy od patriarchatu. Kiedyś kobiety nie miały prawa głosu, dziś zajmują najwyższe stanowiska w firmach i mają dokładnie takie same prawa, jak mężczyźni. Zawody przyszłości uwzględniają więc nie tylko kompetencje, ale i cechy kobiet, zwiększając ich szanse na rynku pracy.

Przyszłość wymaga naszej uwagi

Stajemy się wrażliwsi, bardziej wsłuchani w swoje potrzeby i wyczuleni na zmiany, które przynoszą dyskomfort. W konsekwencji częściej szukamy ukojenia w praktykach, mających za zadanie oczyścić nas ze stresu i napięcia (np. joga, medytacja, kąpiele leśne). Mniej obawiamy się również pomocy ze strony specjalistów (np. psychologów, psychoterapeutów). Po raz kolejny więc widać, że ewolucja człowieka i jego światopoglądu determinuje, jakie zawody przyszłości będą wykonywać nasze dzieci.

Wszystkie zmiany wymagają jednak naszej uwagi i działania.

Musimy pamiętać, że współczesne młode pokolenie różni się od młodych pokoleń w przeszłości – i bardzo dobrze! Przecież nikt z nas nie chciałby, aby nasze dzieci – zamiast bawić się, uczyć i rozwijać – chroniły się przed wojną, walczyły o życie w powstaniach lub marzyły o kostce czekolady albo kawałku pomarańczy, patrząc na puste, sklepowe półki.

Myśląc więc o przyszłości dzieci, uczniów, młodzieży i nastolatków, weźmy pod uwagę, iż wychowanie w obecnych czasach, różni się od wychowania 10, 20 czy 30 lat temu. Czas przyspiesza, a zmiany są coraz bardziej dynamiczne i widoczne na wielu płaszczyznach życia. Nie zapominajmy, że współcześni 30-latkowie, którzy uchodzą za młodych ludzi, pamiętają czasy PRL-u i reglamentowanej żywności.

Co zapamiętają nasze dzieci, uczniowie i nastolatkowie? Czy będą przygotowane do życia w zmieniającym się świecie i pracy w przyszłościowych zawodach?

W dużej mierze zależy to od nas…

Co możemy zrobić dla naszych dzieci?

Jako rodzice i opiekunowie mamy wpływ na przyszłość naszych dzieci. Wykorzystajmy dostępność nowoczesnych narzędzi, aby nasze pociechy żyły w lepszym świecie i były przygotowane na zmiany! W ten sposób będą wykonywać nie tylko opłacalny zawód przyszłości, ale również osiągną większą satysfakcję z życia i będą szczęśliwsze.

Co możemy zrobić?

Szkoły kupiły lub kupują drukarki 3D z programu „Laboratoria Przyszłości”. Tym samym zwiększają szansę na prowadzenie praktycznych zajęć i skuteczną naukę kompetencji przyszłości w formie zabawy (STEM). Porozmawiajmy jednak z nauczycielami lub dyrekcją, czy możemy skorzystać z zakupionego sprzętu.

W jaki sposób?

W ybierając jeden z pakietów Cbox, zyskujemy gotowe pliki do druku 3D, części mechaniczne i elektryczne, a także materiały edukacyjne. Pliki można natomiast wydrukować na drukarkach 3D w szkole, a powstaną z nich elementy, z których nasze dzieci – z naszą pomocą – zbudują jeżdżące auto, latającego drona czy ramię robotyczne.

Zabawa i zawody przyszłości z Cbox

Zabawa z Cbox daje dzieciom praktyczne umiejętności STEM, które odgrywają dużą rolę w zdobywaniu zawodów przyszłości. Dzięki konstruowaniu elementów 3D, zaznajamiają się z „technologią jutra” i przygotowują się do coraz szybszych zmian technologicznych.

Cbox daje nieograniczone możliwości inżynierskie na każdym etapie zaawansowania: można zacząć od budowy prostej tablicy edukacyjnej, a skończyć na skonstruowaniu sprawnego łazika marsjańskiego.

Cbox przekazuje wiedzę z zakresu robotyki, mechaniki i inżynierii. Zabawa podczas konstruowania urządzeń, pojazdów i robotów, uczy kreatywnego i przestrzennego myślenia, poprawia zdolności manualne, a także daje upust dziecięcej wyobraźni. Co więcej, dzieci rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową oraz poprawiają pracę procesów poznawczych (np. pamięć, spostrzegawczość).

Nie zapominajmy również, że wspólne budowanie robotów czy pojazdów, wzmacnia więzi rodzinne, buduje pozytywne relacje między dziećmi a rodzicami, a także uczy i rozwija empatię.

Wszystkie wymienione umiejętności – zarówno techniczne, jak i miękkie – są natomiast wskazywane, jako kluczowe do wykonywania zawodów przyszłości.

Szkoły, rodzice, Cbox – razem dla dzieci!

Współpracując ze szkołami, możemy przygotować nasze dzieci do nadchodzących zmian na świecie i rynku pracy. Jako rodzice i opiekunowie możemy wybudować („wydrukować”!) lepszą przyszłość dla naszych dzieci, a tym samym zapewnić sobie spokojną starość, w której nie będziemy się o nie martwić.

Dajmy dzieciom nie tylko zawody przyszłości – niech satysfakcjonująca i dochodowa praca będzie miłym „skutkiem ubocznym”. Zamiast tego mamy szansę podarować dzieciom lepszą przyszłość, której my – w ich wieku – często nie mieliśmy.

Zróbmy to dla nich!

Zainteresował Cię ten artykul?
Zobacz dostępne modele robotów

Modele robotów

 • Arnie
  Arnie
  Ramię robotyczne
 • Peggy
  Peggy
  Tablica edukacyjna
 • Horizon
  Horizon
  Dron
 • Thunder
  Thunder
  Auto ze śmigłem
 • Jupiter
  Jupiter
  Łazik
 • Rocky
  Rocky
  Koparka
 • CBOXArnie

  Arnie
  Poziom trudności
  70%
  Liczba elementów
  40%
  Wielkość
  50%
  Moc
  65%
  Prędkość
  15%

  CBOXArnie

  Arnie to gratka dla osób, które chcą poczuć się jak wynalazca, sterujący prawdziwym robotem! Ramię robotyczne jest silne jak kulturysta i zręczne, niczym ludzka dłoń.

  Proste sterowanie dostarcza mnóstwo frajdy, a średni poziom trudności składania modelu, czyni je idealnym dla nastolatków i młodzieży.

 • CBOXPeggy

  Peggy
  Poziom trudności
  20%
  Liczba elementów
  30%
  Wielkość
  65%
  Moc
  20%
  Prędkość
  5%

  CBOXPeggy

  Najlepsze rozwiązanie dla najmłodszych dzieci, wprowadzające je w fascynujący świat nauk przyrodniczych i inżynierii. Tablica edukacyjna Peggy pozwala pokazać dzieciom wybrane mechanizmy inżynieryjne, wiele doświadczeń, a także zainteresować je robotyką.

  Dzięki tablicy dzieci poznają i rozwijają kompetencje STEM.

 • CBOXHorizon

  Horizon
  Poziom trudności
  80%
  Liczba elementów
  30%
  Wielkość
  50%
  Moc
  35%
  Prędkość
  90%

  CBOXHorizon

  Szybki, zwinny i na czasie! Dron Horizon to świetna opcja dla uczniów szkół średnich. Złożoność modelu gwarantuje mnóstwo nauki i zabawy podczas budowania, a wysoka prędkość latania dostarcza niezapomnianych wrażeń.

  Nasz Horizon to przyszłość, o czym świadczą trendy w zakresie dronizacji logistyki czy Miejskiej Mobilności Powietrznej.

  dostępny wkrótce

 • CBOXThunder

  Thunder
  Poziom trudności
  55%
  Liczba elementów
  40%
  Wielkość
  55%
  Moc
  35%
  Prędkość
  80%

  CBOXThunder

  Choć od powstania pierwszego samochodu minęło zaledwie 136 lat, dziś wystarczy uruchomić drukarkę, aby wydrukować, a potem zbudować auto ze śmigłem Thunder!

  Pędzi niczym bolid Formuły 1 na włoskiej Monzy, zwinnie pokonuje zakręty i nie jest trudne w budowie. To idealna zabawa i nauka dla dzieci w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

  Sprawdź na TikTok

  dostępny wkrótce

 • CBOXJupiter

  Jupiter
  Poziom trudności
  100%
  Liczba elementów
  100%
  Wielkość
  100%
  Moc
  100%
  Prędkość
  20%

  CBOXJupiter

  Nasz Jupiter to urządzenie o niebywałej wytrzymałości i sprawności. Z łatwością pokonuje wzniesienia o nachyleniu nawet 45 stopni, nokautując konkurencję z Rosji i USA, wykorzystywaną w kosmosie!

  Łazik Jupiter to złożony pojazd o ogromnej mocy i z dużą ilością elementów, dlatego rekomendujemy go osobom dorosłym i studentom.

  Sprawdź na TikTok

  dostępny wkrótce

 • CBOXRocky

  Rocky
  Poziom trudności
  75%
  Liczba elementów
  75%
  Wielkość
  70%
  Moc
  70%
  Prędkość
  40%

  CBOXRocky

  Nasza koparka nie boi się żadnych wyzwań. Nieustraszony Rocky to urządzenie idealne dla dorosłych i studentów, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje inżynierskie i konstruktorskie. Koparka daje rozrywkę zarówno podczas składania, jak i jeżdżenia oraz kopania.

  Zbuduj ją sam lub z dzieckiem i ruszajcie w teren!

  Sprawdź na TikTok

  dostępny wkrótce

Arnie
Arnie
Ramię robotyczne

CBOXArnie

Arnie
Poziom trudności
70%
Liczba elementów
40%
Wielkość
50%
Moc
65%
Prędkość
15%

Arnie to gratka dla osób, które chcą poczuć się jak wynalazca, sterujący prawdziwym robotem! Ramię robotyczne jest silne jak kulturysta i zręczne, niczym ludzka dłoń.

Proste sterowanie dostarcza mnóstwo frajdy, a średni poziom trudności składania modelu, czyni je idealnym dla nastolatków i młodzieży.

Peggy
Peggy
Tablica edukacyjna

CBOXPeggy

Peggy
Poziom trudności
20%
Liczba elementów
30%
Wielkość
65%
Moc
20%
Prędkość
5%

Najlepsze rozwiązanie dla najmłodszych dzieci, wprowadzające je w fascynujący świat nauk przyrodniczych i inżynierii. Tablica edukacyjna Peggy pozwala pokazać dzieciom wybrane mechanizmy inżynieryjne, wiele doświadczeń, a także zainteresować je robotyką.

Dzięki tablicy dzieci poznają i rozwijają kompetencje STEM.

Horizon
Horizon
Dron

CBOXHorizon

Horizon
Poziom trudności
80%
Liczba elementów
30%
Wielkość
50%
Moc
35%
Prędkość
90%

Szybki, zwinny i na czasie! Dron Horizon to świetna opcja dla uczniów szkół średnich. Złożoność modelu gwarantuje mnóstwo nauki i zabawy podczas budowania, a wysoka prędkość latania dostarcza niezapomnianych wrażeń.

Nasz Horizon to przyszłość, o czym świadczą trendy w zakresie dronizacji logistyki czy Miejskiej Mobilności Powietrznej.

dostępny wkrótce

Thunder
Thunder
Auto ze śmigłem

CBOXThunder

Thunder
Poziom trudności
55%
Liczba elementów
40%
Wielkość
55%
Moc
35%
Prędkość
80%

Choć od powstania pierwszego samochodu minęło zaledwie 136 lat, dziś wystarczy uruchomić drukarkę, aby wydrukować, a potem zbudować auto ze śmigłem Thunder!

Pędzi niczym bolid Formuły 1 na włoskiej Monzy, zwinnie pokonuje zakręty i nie jest trudne w budowie. To idealna zabawa i nauka dla dzieci w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Sprawdź na TikTok

dostępny wkrótce

Jupiter
Jupiter
Łazik

CBOXJupiter

Jupiter
Poziom trudności
100%
Liczba elementów
100%
Wielkość
100%
Moc
100%
Prędkość
20%

Nasz Jupiter to urządzenie o niebywałej wytrzymałości i sprawności. Z łatwością pokonuje wzniesienia o nachyleniu nawet 45 stopni, nokautując konkurencję z Rosji i USA, wykorzystywaną w kosmosie!

Łazik Jupiter to złożony pojazd o ogromnej mocy i z dużą ilością elementów, dlatego rekomendujemy go osobom dorosłym i studentom.

Sprawdź na TikTok

dostępny wkrótce

Rocky
Rocky
Koparka

CBOXRocky

Rocky
Poziom trudności
75%
Liczba elementów
75%
Wielkość
70%
Moc
70%
Prędkość
40%

Nasza koparka nie boi się żadnych wyzwań. Nieustraszony Rocky to urządzenie idealne dla dorosłych i studentów, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje inżynierskie i konstruktorskie. Koparka daje rozrywkę zarówno podczas składania, jak i jeżdżenia oraz kopania.

Zbuduj ją sam lub z dzieckiem i ruszajcie w teren!

Sprawdź na TikTok

dostępny wkrótce