Rodo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych: Cbox sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Jana Pawła II 27, zawartych w formularzu kontaktowym w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, w celu przesłania materiałów informacyjnych i marketingowych dotyczących marki Cbox.