Polityka Prywatności Sklepu Cbox

Definicje zwrotów rozpoczynających się wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności znajdują się w Regulaminie Sklepu. 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cbox sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000956538, NIP 5272991237, REGON 521329981 (dalej: „Administrator” lub „My”). 

Możesz się z nami skontaktować za pomocą adresu e-mail: info@cbox.edu.pl 

Administrator zbiera Twoje dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów w jakich są przetwarzane. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia Twoich danych żadnym odbiorcom nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

II. Zakres danych, które mogą być przetwarzane w poszczególnych obszarach 

Obszar Kategorie osób, których dane dotyczą Kategorie danych osobowych, które mogą być przetwarzane 
finansowo-księgowy dane Klientów • imię i nazwisko; 
• NIP; 
• REGON; 
• VAT EU; 
• Firma; 
• numer rachunku bankowego; 
• adres 
• numer telefonu stacjonarnego; 
• numer telefonu komórkowego; 
• adres e-mail; 
obsługa Sklepu oraz  świadczenie Usług dane Klientów i Użytkowników 
• nazwa użytkownika; 
• adres e-mail; 
• imię i nazwisko; 
• adres; 
sprzedaż Produktów oraz Licencji Plików i Instrukcji dane Klientów i Użytkowników 
• domena lub adres strony www; 
• zmienne, takie jak „Wartość sprzedaży”, „Nazwa produktu”, „Identyfikator zamówienia”; „Data sprzedaży” 
• nazwa użytkownika; 
• adres e-mail; 
• imię i nazwisko; 
• NIP; 
• REGON; 
• VAT EU; 
• PESEL; 
• Firma; 
• numer rachunku bankowego; 
• adres; 
• numer telefonu stacjonarnego;
• numer telefonu komórkowego; 

• adres e-mail;
• stanowisko pracy 
marketing Administratora dane Klientów i Użytkowników 
• nazwa użytkownika; 
• adres e-mail; 
• imię i nazwisko; 
• adres; 
• numer telefonu stacjonarnego; 
• numer telefonu komórkowego; 
• domena lub adres strony www; 
• NIP; 
• REGON; 
• VAT EU; 
• stanowisko pracy 

III. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych 

Twoje dane będą przetwarzane w celu świadczenia Usług przez Administratora oraz realizacji zawartych umów sprzedaży Produktów oraz Licencji Plików i Instrukcji. W tym zakresie Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Będziemy kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach związanych z wykonaniem zawartych z Tobą umów, odpowiadania na pytania i reklamacje. 

Twoje dane będą przetwarzane również w pozostałych celach wynikających z obrotu handlowego, tj.: 

 1. będziemy kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie zaoferowania zawarcia umowy, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, czy odpowiadania na pytania. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji będzie odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest interes polegający na możliwości dotarcia do nowych kontrahentów; 
 2. Twoje dane będą przetwarzane także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową, w przypadku powstania na tym gruncie sporu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. 

Za Twoją dobrowolną zgodą, w tym na profilowanie, dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 

IV. Źródło danych 

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. 

V. Okres przechowywania danych osobowych 

W zakresie świadczenia Usług oraz realizacji umów sprzedaży Produktów oraz Licencji do korzystania z Plików i Instrukcji, Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danej umowy sprzedaży lub Licencji oraz, w uzasadnionych wypadkach – po zakończeniu ich świadczenia – jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w 

celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów – maksymalnie 5 lat. 

W celach marketingowych dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie. 

VI. Wymóg podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania ze Sklepu, w tym zapisywanych w plikach cookies – Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. 

Podanie danych w celu realizacji świadczenia Usług lub wykonania umowy sprzedaży Produktów oraz Licencji Plików i Instrukcji jest niezbędne. W przypadku braku podania tych danych Usługi nie będą mogły być świadczone a ww. umowy zrealizowane. 

VII. Odbiorcy danych 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług płatniczych, czy agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. 

VIII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

IX. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 

 • ● prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 
 • ● prawo żądania sprostowania danych, 
 • ● prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 
 • ● prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji na stronie www urzędu: https://uodo.gov.pl/p/kontakt), 
 • ● prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
 • ● prawo do wniesienia sprzeciwu. 
 • W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody dodatkowo możesz skorzystać z poniższych praw: 
 • ● prawo do wycofania zgody – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
 • ● prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania ich od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: info@cbox.edu.pl 

Pliki cookies i inne technologie 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce Prywatności informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Sklepu. 

Mechanizm funkcjonowania Sklepu, w celu identyfikacji Użytkowników i Klientów, wykorzystuje pliki typu cookie. 

Portal wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: 

 • ● służące do rejestracji, 
 • ● służące do przechowywania danych nie będących danymi osobowymi w rozumieniu obowiązujących przepisów (np. liczba wyświetleń danej podstrony), 
 • ● niezbędne do autoryzacji sesji logowania, 
 • ● służące do analityki (Google Analytics) – zbierające zanonimizowane dane do celów analitycznych. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik lub Klient (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Sklepu. 

X. Postanowienia końcowe 

Aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna jest na stronie Sklepu. Korzystając z portalu Użytkownik lub Klient akceptuje aktualną wersją Polityki Prywatności. 

Administratorowi przysługuje prawo do zmian niniejszej Polityki Prywatności. Administrator informuje Klientów o dokonanych zmianach z co najmniej 7 dniowych wyprzedzeniem. Administrator informuje Użytkowników o dokonanych zmianach w miarę możliwości. Aktualne wersje Polityki Prywatności będą udostępniane w Sklepie wraz z informacją o wprowadzonej zmianie. 

Polityka Prywatności Sklepu Cbox